Lees voor

Stichting iDb wil in gesprek met burgers en organisaties die actief zijn op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken is de campagne #thuisininclusie opgezet.
Met boeiende berichten op Sociale Media met de hashtag #thuisininclusie zal het gesprek worden gevoerd en het nodige worden gedaan om de dialoog met volgers te verlevendigen en betekenisvol te maken.
In samenwerking en samenspraak met inwoners, actieve burgers, doorzetters voor inclusie, partners en gemeenten zal Stichting iDb in beeld brengen hoe zijzelf en anderen inclusie in onze maatschappij bevorderen.

Stichting iDb heeft veel informatie over discriminatie en heeft expertise opgebouwd op het gebied van inclusie en diversiteit. Als discriminatie of uitsluiting wordt ervaren en men informatie wilt, weten wíj de burger te adviseren en te ondersteunen. Op het gebied van preventie weten wij inwoners, vrijwilligers en professionals toe te rusten met tools zodat zij zich kunnen weren tegen discriminatie en ongelijke behandeling en bijdragen kunnen leveren aan een inclusieve samenleving. Wij bedienen al jaren de burger met ons team van experts.
Kortom wij zijn #thuisininclusie.

Wij vinden het belangrijk dat het gesprek en de dialoog waardevol is voor de volgers en zullen ons best doen om vragen te beantwoorden over belangwekkende zaken, zoals:

  • Wanneer is er sprake van wettelijk vastgestelde discriminatie?
  • Kan een discriminatoire uiting ook onder vrijheid van meningsuiting vallen?
  • Hoe zit het met de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking?
  • Hoe kwalijk is stigmatisering van een groep?
  • Wat doe je als het gevoel van discriminatie blijft bestaan, maar gebrek aan bewijs ontbreekt?


Wat is #thuisininclusie

#thuisininclusie is een Sociale Media campagne binnen het werkgebied van Stichting iDb. Samen met partners, gemeenten en actieve burgers worden verhalen gedeeld over hoe zij #thuisininclusie zijn.
De activiteiten zullen worden gestart via de online kanalen waar Stichting iDb actief is, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube en onze eigen website. Zodra het mogelijk is zal worden gewerkt aan fysieke activiteiten zoals (netwerk)bijeenkomsten, presentaties, voorlichting, discussieavonden etc.


Ons doel

De maatschappelijke discussie stimuleren met kennis, in samenwerking met zoveel mogelijk partners. Vooralsnog zal de focus op online activiteiten liggen en wanneer mogelijk zullen deze worden uitgebreid naar fysieke activiteiten.
Stichting iDb wil inzicht geven in haar werk door content te vormen in beeld, interviews etc. en zo de meldingsbereidheid verhogen en de drempel tot melden verlagen. Hierbij vinden we samenwerking met de doorzetters voor inclusie welke een belangrijke rol vervullen binnen hun eigen netwerk.


Jouw rol

  • De hashtag #thuisininclusie gebruiken bij berichten waarbij inclusie een rol speelt, waar je aandacht wil vragen, waarbij het dialoog de inclusie bevordert, waarbij jullie laten zien hoe jullie thuis in inclusie zijn. Voorzie deze berichten van de hashtag #thuisininclusie om het gesprek aan te moedigen.
  • Heb jij of heeft jouw organisatie een pakkend idee, wil je meer aandacht voor jouw initiatief waarbij je vindt dat inclusie een rol speelt en wil je hier meer vorm aangeven neem dan contact met ons op, zodat we er samen mee aan de slag kunnen.

In samenwerking met: