Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige
en inclusieve samenleving.

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Actueel

Onze opvatting over discriminatiebestrijding

Een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en te versterken en om de onderlinge verhouding binnen de samenleving te bevorderen.

Omdat het voorkomen en bestrijden van discriminatie een gebundelde aanpak vereist werken wij nauw samen met groepen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en anderen die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie.

Ons werk

Wij adviseren en ondersteunen individuele personen en organisaties kosteloos bij ervaren en gesignaleerde discriminatie. Dit doen wij binnen het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en volgens de kernwaarden van onze organisatie. De primaire taken op het gebied van discriminatiebestrijding zijn geclusterd binnen de basisvoorziening.

Bij het uitvoeren van de primaire taken stemmen wij af op lokale ontwikkelingen, lopende initiatieven en op speerpunten van het overheidsbeleid. Dit flankerend aanbod wordt uitgevoerd binnen programma’s, projecten en activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op positieve krachten binnen de samenleving.

 

Werkgebied