Klachtenafhandeling

Iedereen kan bij iDb terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Ben je gediscrimineerd of zie je dat iemand anders dit overkomt?
Meld het vandaag nog!

Melden heeft zin voor jou maar ook voor anderen.

Wij nemen elke melding over ervaren of gesignaleerde discriminatie serieus. Wij luisteren naar jouw verhaal en registreren jouw klacht. Na de melding nemen wij contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij wat jij wilt dat er wordt gedaan en wat je daarbij van ons verwacht.

Wij gaan aan de slag volgens de afspraken die wij met jou hebben gemaakt en stemmen regelmatig met je af over de stand van zaken en over wat nodig is om de zaak goed af te ronden.

Registratie

Alle meldingen die wij binnen krijgen worden geregistreerd in een landelijke registratiesysteem. De registratiegegevens worden gebruikt voor rapportages die inzicht geven in de aard en omvang van discriminatie en geven ook aan welke maatregelen nodig zijn voor een gerichte en effectieve aanpak van discriminatie. Met jouw persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Anoniem melden kan ook. Deze meldingen worden meegenomen in rapportages maar wij kunnen geen ondersteuning geven bij een anonieme melding.

Meldformulier

Via het meldformulier dien je een klacht in of maak je een melding van discriminatie. Dit kan ook anoniem.

Wanneer je een klacht indient, blijf je betrokken bij vervolgstappen die Stichting iDb onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet, dan registreren we alleen het door jou gemelde voorval.

Waarom melden?

Melden = grenzen stellen.

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Door melding te maken kan de dader mogelijk worden gestraft en kunnen maatregelen worden genomen om discriminatie te voorkomen.

Melden = zorgen dat iemand anders geen slachtoffer wordt.

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Door melding te maken kan iemand worden aangesproken op zijn of haar gedrag waardoor discriminatie in de toekomst kan worden voorkomen.

Melden = bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Jouw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Als stichting iDb werken wij continue aan kwaliteitsverbetering van onze dienst. Deze is gericht op de juridische deskundigheid, de communicatie en de klanttevredenheid.
Als melder kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbeteringen binnen Stichting iDb. Daarom vragen wij of u na het afronden van uw klacht een enquête wilt invullen, u mag hier ook zelf naar vragen. 

En heeft u ideeën, opmerkingen of klachten?
Dan neemt Stichting iDb deze graag in ontvangst. Zo weten we hoe u als melder onze anti-discriminatievoorziening ervaart en kunnen we verbeterpunten ontdekken.