Lees voor

Stichting iDb is onder de naam “Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het KvK-nummer: 67479480
Het RSIN-nummer: 8570.17.615

Doelstelling van de stichting

Stichting iDb voert de taken, die voortvloeien uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, uit voor 26 gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. In nauwe samenwerking met lokale en regionale partners wordt een flankerend aanbod ontwikkeld en uitgevoerd om de effectiviteit van het werk te vergroten en discriminatiebestrijding te verbinden met doelen op het gebied van inclusie, integratie, participatie en actief burgerschap.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De directeur is, binnen het door het bestuur verstrekt mandaat, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Samenstelling van het iDb-bestuur

Annelies Bink (voorzitter)
Lilliane Jongmans ( secretaris)
drs. Evert van der Hilst (penningmeester)
drs. Atlin Sandvliet (directeur)

Beloningsbeleid

De beloning van de werknemers van Stichting iDb is geregeld in het CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van het bestuur bestaat uit onkostenvergoedingen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2021 van Stichting iDb vindt u hier. (bijlage)

In samenwerking met: