Projecten

iDb initieert en participeert in verschillende projecten die te maken hebben met het bevorderen van een inclusieve samenleving en het bestrijden van discriminatie.

Project Herkennen Signaleren & Verder Helpen

Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om ervaren discriminatie te melden of aangifte te doen laag is. Slechts een op de vijf personen die met discriminatie wordt geconfronteerd meldt dit bij een Antidiscriminatievoorziening (de ADV’s) of doet aangifte bij de politie. De lage meldingsbereidheid wordt vooral bepaald door negatieve factoren, zoals onbekendheid van de ADV’s, weinig vertrouwen in de politie en verruwing van de samenleving. Er zijn ook positieve ontwikkelingen die invloed hebben op het melden van discriminatie of het doen van aangifte. In toenemende mate kunnen burgers die discriminatie ervaren of signaleren voor algemene informatie, advies en een luisterend oor terecht binnen sociale verbanden waarin zij verkeren. Binnen deze verbanden wordt de eerste opvang verzorgd door sleutelfiguren bij belangenorganisaties, aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs en het jongerenwerk, frontlijnmedewerkers bij maatschappelijke organisaties en vertrouwenspersonen binnen bedrijven. Stichting iDb heeft het project ‘Herkennen, Signaleren en Verder helpen’ (HSV) ontwikkeld om deze positieve ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren.

Programma Exclusief voor Inclusief

Er zijn genoeg burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en anderen die verder gaan dan het delen van informatie over maatschappelijke problemen. Zij nemen initiatief en leveren, in het groot en in het klein, soms heel zichtbaar maar vaak in de luwte, bijdragen om problemen aan te pakken die de samenleving ontwrichten en het persoonlijk functioneren van individuen en sommige groepen kunnen ondermijnen. De inzet die wordt geleverd draagt ook bij aan het vertrouwen tussen burgers onderling, in de samenleving, in maatschappelijke organisaties en anderen. Dit sociaal kapitaal geeft een indicatie van de kwaliteit van steden, wijken, buurten en andere sociale verbanden. Stichting iDb heeft oog voor het sociaal kapitaal en heeft het programma ‘Exclusief voor Inclusief’ ontwikkeld om dit kapitaal nadrukkelijk te betrekken bij initiatieven.

Inmiddels zijn er zes van dergelijke platforms actief in de gemeenten: