Klachtenprocedure Stichting iDb

Een klacht indienen over de behandeling van uw discriminatie klacht

Het is voor Stichting iDb belangrijk dat u tevreden bent over onze behandeling van uw
discriminatieklacht. Bent u echter niet tevreden dan horen wij dat graag. Hieronder volgen de
mogelijkheden die u hiervoor heeft.

Ontevredenheid uiten bij de Afdeling Klachten, Informatie en Advies van Stichting iDb

Als u tijdens de behandeling van uw discriminatieklacht of na afloop, ontevreden bent over hoe uw discriminatieklacht wordt of is behandeld door de betrokken  discriminatieklachtbehandelaar, dan kunt u dit als volgt per email aangeven bij de afdeling Klachten, Informatie en Advies.

U stuurt uw email naar klachten@stichtingidb.nl

U vermeldt in uw email de volgende gegevens:

  • Uw naam en contactgegevens
  • De naam van de betrokken discriminatieklachtbehandelaar
  • Waar uw ontevredenheid betrekking op heeft

U kunt uw email op ieder moment gedurende de discriminatieklachtbehandeling versturen
tot maximaal 4 weken na afsluiting van uw discriminatieklacht.
Uw email wordt besproken binnen het team van discriminatieklachtbehandelaars. Wij bekijken
vervolgens of er een praktische oplossing mogelijk is die aan u voorgelegd kan worden. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek (persoonlijk of via videobellen) tussen u en de betrokken discriminatieklachtbehandelaar op wie uw ontevredenheid betrekking heeft. Dit gesprek kan eventueel samen met een andere discriminatieklachtbehandelaar plaatsvinden. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw email krijgt u hierover bericht.

Klacht indienen bij de directeur van Stichting iDb

U kunt een officiële klacht indienen bij de directeur van Stichting iDb.

U richt uw klacht aan de directeur van Stichting iDb, de heer A. Sandvliet

U vermeldt in uw brief de volgende gegevens:

  • Uw naam en contactgegevens
  • De naam van de betrokken medewerker
  • Waar uw klacht betrekking op heeft met een onderbouwing gebaseerd op een nauwkeurige opgave van feiten.

U dient uw klacht uiterlijk binnen 8 weken na de afsluiting van uw discriminatieklacht
schriftelijk in.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De directeur stelt een onderzoek in naar uw klacht. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met u opgenomen en/of wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht, ontvangt u schriftelijk een eindoordeel op uw klacht. Mocht de directeur meer tijd nodig hebben om uw klacht af te handelen, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd. De directeur beoordeelt uw klacht en kan u, bij een gegrond bevonden klacht, een voorstel doen voor een oplossing. Uw klacht met bijbehorende gegevens zullen wij maximaal 2 jaar bewaren.

Klacht indienen bij de Externe Klacht Commissie van Discriminatie.nl

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenprocedure van Stichting iDb, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van Anti-Discriminatie Voorzieningen.

De procedure voor het indienen van een klacht bij de EKC kunt u hieronder downloaden.
Klachtenprocedure Externe Klacht Commissie (EKC) pdf download

Met de klachtenprocedure wil Stichting iDb bereiken dat:

  • Melders hun klachten gemakkelijk kenbaar kunnen maken;
  • Ontevredenheid van melders intern naar tevredenheid wordt opgelost;
  • Opmerkingen van melders worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering.