Over iDb

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Wij streven naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt, ongeacht geslacht, afkomst, levensbeschouwing en geloof, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging en alles wat een mens uniek en onderscheidend maakt. Dat doen wij niet alleen. Wij werken samen met burgers, groepen van burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook jij kunt je inzetten om non-discriminatie en sociale inclusie te bevorderen.

iDb is voor iedereen

iDb wil een toegankelijke en herkenbare antidiscriminatievoorziening zijn waar burgers terecht kunnen als zij geconfronteerd worden met incidenten, voorvallen en obstakels die zij als discriminerend ervaren.

 

iDb is van iedereen

iDb wil een organisatie zijn die burgers inspireert en motiveert om zich in te zetten voor non-discriminatie en sociale inclusie. Wij ondersteunen burgerinitiatieven die gericht zijn op het bespreekbaar maken, voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting. Daarnaast kun je je bij ons aansluiten als ambassadeur of vrijwilliger. Wil jij meehelpen discriminatie te bestrijden? Laat het ons weten.

 

iDb is verbindend

iDb wil samen met (boven)lokale partners werken aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie en sociale uitsluiting in Haaglanden en Hollands Midden. Krachten worden gebundeld op basis van gedeelde opvattingen over wat nodig is om de ontwrichtende werking van discriminatie en sociale uitsluiting om te buigen.

iDb adviseert en ondersteunt

Iedereen kan bij iDb terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Ook informeert en adviseert iDb (boven)lokale overheden, partners binnen de strafrechtelijke en civielrechtelijke keten, maatschappelijke organisaties en anderen over de aard en omvang van discriminatie binnen de beide regio’s alsook over interventies die nodig zijn om gesignaleerde problemen aan te pakken en op te lossen. Meer hierover lees je bij Projecten.