Lees voor

De Week van Respect is in volle gang binnen de gemeente Alphen aan de Rijn. Evenals vorig jaar worden, ondanks de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden, veel activiteiten uitgevoerd om te benadrukken dat Alphen een inclusieve stad is waar inwoners elkaar respecteren. De Week van Respect is het moment waarop actieve burgers, maatschappelijke organisaties en anderen zich presenteren en hun bijdrage aan de lokale Inclusie Agenda breed voor het voetlicht brengen. Stichting iDb, het antidiscriminatiebureau van de gemeente Alphen, presenteert op donderdag 12 november het online platform Alpheninclusief.nl.

Over Stichting iDb
Stichting iDb voert de wettelijke taken op het gebied van antidiscriminatie uit voor de gemeente Alphen. Bij het uitvoeren van deze taken wordt nauw samengewerkt met scholen, het jongerenwerk, migrantenorganisaties, de politie en anderen om oorzaken en gevolgen van discriminatie bespreekbaar te maken en aan te pakken, de verhouding tussen verschillende groepen te bevorderen. Initiatieven van burgers die zich inzetten voor de leefbaarheid, sociale samenhang, non-discriminatie en inclusie kunnen rekenen op advies en ondersteuning door Stichting iDb.

Lancering digitaal platform Alpheninclusief
Met het lanceren van het online platform Alpheninclusief wil Stichting iDb benadrukken dat het voorkomen en bestrijden van discriminatie en uitsluiting niet alleen een taak is van de politie en antidiscriminatiebureaus. In samenwerking met lokale partners als Alphen Beweegt, de Bibliotheek Rijn en Venen, De Blije Wijk, De Thermen2, Gemiva-SVG Groep en Participe wordt het platform aanstaande donderdag gelanceerd en onder de aandacht gebracht van inwoners van Alphen en anderen die het verschil willen maken. Via het platform zullen aansprekende, stimulerende en uitdagende voorbeelden uit de praktijk van non-discriminatie en inclusie onder de aandacht worden gebracht.

Succesvolle voorbeelden uit de praktijk geven hoop en versterken het vertrouwen in anderen en in de stad.

Samen bouwen aan een inclusief Alphen
Iedereen in Alphen die, in het groot of in het klein, een bijdrage levert aan een inclusieve stad krijgt via het platform de gelegenheid om het eigen initiatief te presenteren. Anderen kunnen daardoor geïnteresseerd en geïnspireerd raken en aan de slag gaan. De verwachting is dat succesvolle voorbeelden uit te praktijk hoop geven en het vertrouwen in anderen en de stad vergroten. Plant een boom en laat duizend bloemen bloeien!

Einde van het persbericht

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Alpheninclusief kunt u contact opnemen met Vanessa van Spronsen, via vvanspronsen@stichtingidb.nl of 070 3028686.

In samenwerking met: