Lees voor

Op zondag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, lanceert Stichting iDb de campagne ‘Doe mee en spreek je uit!’. Deze campagne is een initiatief van Stichting iDb en wordt gedragen door gemeenten, lokale partners en actieve burgers die zich ookinzetten voor een veilige en inclusieve samenleving.

Over Stichting iDb
Stichting iDb voert de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Bij het uitvoeren van de wettelijke taken wordt nauw samengewerkt met scholen, maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties, de politie en actieve burgers.Wij vragen u om op 21maart aandacht te vragen voor de strijd tegen discriminatie en sociale uitsluiting. U kunt dat doen door de campagne ‘Doe mee en spreek je uit’voor het voetlicht te brengen.

#doemeeenspreekjeuit
Campagnedeelnemers uit 18 verschillende gemeenten spreken zich uit vóór een veilige en inclusieve samenleving te zijn en tegen discriminatie. Dit doen zij door de campagneposter op te houden met de naam van de gemeente die zij vertegenwoordigen. Alle foto’s vormen tezamen het campagnebeeld. Op zondag 21 maart wordt het campagnebeeld via de website en sociale mediakanalen van Stichting iDb verspreid, ondersteund door lokale media. Wij vragen iedereen mee te doen door een soortgelijke foto te maken en te delenop social media met de hashtag #doemeeenspreekjeuit. De poster vind je hier.

Meld discriminatie
Er zijn verschillende gronden waarop mensendiscriminatie ervaren, zoals afkomst, leeftijd, geslacht en seksuele gerichtheid of seksuele identiteit. Maar ook op grond van een handicap op chronische ziekte en geslacht kunnen mensen gediscrimineerd worden. Ervaar jij discriminatie? Meld dit dan bij Stichting iDb (klachten@stichtingidb.nl).

Einde van het persbericht

Noot van de redactie
Voor meer informatie over de campagne ‘Doe mee en spreek je uit!’ kunt u contact opnemen met Vanessa van Spronsen, via vvanspronsen@stichtingidb.nl of 070 3028686.

In samenwerking met: