Sportvelden behoren tot de weinige plekken waar verschillende groepen van personen elkaar nog treffen. Hockeyvereniging Westland wil een breed toegankelijke club zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Er is oog voor sportieve waarde maar HV Westland wil ook een veilige en inclusieve gemeenschap zijn: je moet jezelf kunnen zijn, je hoeft niet uit de kast maar een veilig en sportief klimaat staat binnen en buiten de lijnen op de eerste plaatst, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele presentatie, leeftijd of welke grond dan ook.

Op 16 april vond onder grote belangstelling de opening plaats van het Regenboogveld. Dit initiatief wordt breed ondersteund door de gemeente Westland, COC Haaglanden, de John Blankenstein Foundation en Stichting iDb. HV Westland is de eerste sportclub in Nederland die de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid op het gebied van non-discriminatie en inclusie op zo’n uitgesproken wijze uitdraagt en anderen uitnodigt om mee te doen.

Tijdens de bijeenkomst is ook aandacht gevraagd voor het project ‘Rainbow Friends & Familiy Support Group Westland’, het initiatief van COC Haaglanden. Bij dit project worden familieleden en vrienden betroken bij het werk dat binnen Westland wordt verzet om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en eerste opvang en doorverwijzing zo dicht mogelijk te organiseren bij jongeren die ondersteuning nodig hebben.