Lees voor

Jaarlijks publiceert Stichting iDb de Monitor Discriminatie. De Monitor geeft een beeld van de meldingen over ervaren discriminatie in Haaglanden & Hollands Midden.

Op 19 Februari jl. heeft Stichting iDb in samenwerking met de politie de Monitor Discriminatie 2018 uitgebracht. Dit rapport is gelijktijdig gepubliceerd met het landelijke rapport. Hierin wordt eveneens aandacht besteed aan de omvang van discriminatie naar onder andere discriminatiegronden en maatschappelijke terreinen die daarbij een rol spelen.  In 2018 kwamen in totaal 4.320 discriminatiemeldingen binnen bij de adv’s. Bij de politie staat het beeld over dat jaar landelijk op 3.299 discriminatie-incidenten. De politie registreerde 1.375 meldingen van discriminatie gericht tegen een werknemer met een publieke taak. Bij de politie, de adv’s en mind was sprake van een daling ten opzichte van 2017. Het aantal verzoeken om een oordeel bij het college nam daarentegen toe.

Het gehele rapport lees je hier.

In samenwerking met: