Lees voor

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft begin deze week het onderzoeksrapport Ervaren discriminatie in Nederland II uitgebracht. De gegevens in het rapport zijn gebaseerd op ervaringen van personen die zijn gevraagd naar ervaren uitingen van discriminatie binnen de openbare ruimte, het uitgaansleven, bij het zoeken naar werk, op hun werk en binnen het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage van de Nederlandse bevolking dat discriminatie ervaart niet is gestegen ten opzicht van vijf jaar geleden. Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders is weliswaar sprake van een daling maar desondanks zijn zij nog steeds de groepen met de hoogste percentages van ervaren discriminatie. Opvallend is wel de groei van discriminatie op grond van geslacht en beperking.

Meer en vaker discriminatie binnen het onderwijs
De groei in de ervaren discriminatie binnen het onderwijs en de wijze van discriminatie baren grote zorgen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat het bij discriminatie binnen het onderwijs relatief vaak gaat om ernstige vormen van discriminatie, zoals geweld, bedreiging en seksuele intimidatie.
De situatie binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden zal worden toegelicht in de ‘Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2019’. Deze monitor zal begin mei door Stichting iDb worden uitgebracht.

Ernstige vormen van ervaren discriminatie
De ontwrichtende werking van discriminatie op de samenleving is bekend. Uit het onderzoek blijkt dat ervaren discriminatie ingrijpende gevolgen kan hebben op het vertrouwen van burgers in de samenleving, in instituties en in elkaar. Deze ervaring kan ook negatieve effecten hebben op arbeidskansen alsook op het functioneren op school en binnen de arbeidsomgeving. Enkele voorbeelden:

  • 3% van de scholieren en studenten die discriminatie hebben ervaren zijn gestopt met hun opleiding;
  • 5% van de werkzoekenden heeft als gevolg van discriminatie het zoeken naar werk opgegeven;
  • 7% van de werkenden voelt zich minder veilig op het werk vanwege discriminatie.

Noot van Stichting iDb
De registratiegegevens van Stichting iDb en signalen die de organisatie bereiken bevestigen het beeld dat veel scholieren en studenten hun leeromgeving als onveilig en niet inclusief ervaren. Mede op basis van registratiegegevens en signalen die de organisatie bereiken heeft Stichting iDb het programma ‘Werken aan een veilige en inclusieve school’ ontwikkeld. De toegenomen vraag naar onderdelen van dit programma geeft een indicatie van de bereidheid van scholen om discriminatie, intimidatie en andere zaken aan te pakken die de veiligheid en het inclusief karakter van de leeromgeving ondermijnen. Meer weten over dit programma? Neem contact met ons op via info@stichtingidb.nl of 070-302 86 86.

In samenwerking met: