Lees voor

Landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1 en de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland, waaronder Stichting iDb, roepen de Tweede Kamer en de regering op om een Deltaplan tegen Discriminatie op te stellen. Dat laten ze vandaag (30 juni) weten in een pagina in dagblad Trouw. Wat ons betreft is het Deltaplan tegen Discriminatie een goed uitgangspunt voor het plenair debat over institutioneel racisme in de Tweede Kamer op 1 juli.

Discriminatie en racisme komen ook in Nederland voor. Afgelopen jaar hebben we schokkende voorbeelden daarvan gezien. Denk aan racistische voorvallen op voetbalvelden; de Belastingdienst die burgers met een migratieachtergrond extra controleert en de bezorgdheid die klinkt uit de Black Lives Matter-protesten. Dat zijn alleen nog maar de ‘grote voorbeelden’, die in het nieuws komen. Elke dag krijgen talloze Nederlanders te maken met discriminatie; uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart. In 2019 registreerden de adv’s in Haaglanden en Hollands Midden in totaal 437 klachten en meldingen van incidenten en voorvallen met een discriminatoir karakter (zie Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2019).

Deltaplan Discriminatie
Morgen, 1 juli, vindt in de Tweede Kamer het jaarlijks algemeen overleg plaats over de aanpak van discriminatie. Het Kamerdebat vindt plaats op de dag dat in veel plaatsen in Nederland Keti Koti wordt gevierd. Aan de vooravond van 1 juli doen de antidiscriminatievoorzieningen een beroep op regering en parlement om verder te gaan dan retorische weerstand en te besluiten tot een Deltaplan tegen Discriminatie.

Download hier het Deltaplan Discriminatie.

In samenwerking met: