Lees voor

Afgelopen weekend is het plan ‘Ons voetbal is van iedereen’ gelanceerd. In het plan hebben de KNVB, het ministerie van VWS en het ministerie van SZW maatregelen aangekondigd om discriminatie-incidenten op en rondom voetbalvelden effectief aan te pakken.

Er zijn twintig actiepunten vastgelegd. Per actiepunt is aangegeven welke partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en met elkaar moeten samenwerken. Stichting iDb staat achter het plan en zal, evenals andere antidiscriminatievoorzieningen, doorgaan met het werk dat wordt uitgevoerd om discriminatie op en rondom sportvelden aan te pakken. Door middel van gastlessen, themabijeenkomsten, interventie, begeleiding en andere activiteiten wil iDb een bijdrage leveren om:

  • Jongeren bewust te maken van de gevolgen van discriminatie voor anderen en voor hun club.
  • Scheidrechters, vrijwilligers en begeleiders bij voetbalclubs te trainen zodat zij discriminatie tijdig kunnen signaleren en daarover kunnen rapporteren.
  • Amateur voetbalclubs te adviseren en te begeleiden zodat zij doelen op het gebied van non-discriminatie en inclusie kunnen bereiken en beter in overeenstemming kunnen brengen met het aanvalsplan.

Wij leven in een tijd waarin het voetbalstadion een van de weinig plekken is waar mensen van verschillende afkomst, seksuele gerichtheid, religieuze achtergrond en andere gronden elkaar nog treffen. Voetbalclubs die zich voor non-discriminatie en inclusie inzetten verdienen onze steun.

In samenwerking met: