Lees voor

Vacatures bij stichting iDb

Stichting voor inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Wij voeren de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Omdat wij uitgesproken opvattingen hebben over wat nodig is voor non-discriminatie en sociale inclusie stemmen wij ons werk af op lokale ontwikkelingen en speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sociale veiligheid, participatie en actief burgerschap in relatie tot het bestrijden en voorkomen van discriminatie en sociale uitsluiting.

Wij zijn een kleine en ondernemende organisatie en willen ons onderscheiden door onze maatschappelijke betrokkenheid, onze deskundigheid, ons innovatief vermogen maar vooral door de hoge waardering die wij krijgen van burgers die beroep doen op het werk dat wij voor hen verzetten. Omdat wij ook willen praktiseren wat wij preken vragen wij iedereen die aan de functie-eisen voldoen om, ongeacht hun gender en identiteit, te solliciteren.

Wij zoeken:

Een projectmedewerker (m/v/x) voor 32 uur

Wij vragen:

Als projectmedewerker lever je een belangrijke bijdrage aan het HSV-project (Herkennen, Signaleren en Verder helpen). Het doel van dit project is tweeledig. Stichting iDb wil de eerste opvang bij ervaren discriminatie en uitsluiting zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren en daarbij sleutelfiguren en professionals, die de eerste verzorgen, kennis en vaardigheden bijbrengen zodat zij de eerste opvang op een adequate wijze kunnen verzorgen. De projectmedewerker doet ook voorstellen voor activiteiten en programma’s om de sleutelfiguren en de professionals te boeien en te binden aan het project.

Wij bieden:

Een prettige werkomgeving waar ondernemerschap wordt gewaardeerd. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar en de inschaling is volgens schaal 8 van de CAO Sociaal Werk.

Geïnteresseerd?

Lees hier meer in de pdf over de functie van projectmedewerker.

Nadere informatie over de functie en het project kan worden verkregen via de website van de stichting. Sollicitatiebrieven en motivatie kunnen tot 15 december worden gericht aan de directeur, Atlin Sandvliet, asandvliet@stichtingidb.nl of via Stichting iDb, Postbus 598, 2501 CN Den Haag

(NB: Sollicitatiebrieven worden vertrouwelijk behandeld).

In samenwerking met: