Lees voor

Stichting iDb zoekt een senior Klachtbehandelaar B

 

Stichting iDb voert de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten in de regio´s Haaglanden en Hollands Midden. Bij het uitvoeren van deze taken kiezen wij voor een aanpak waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op lokale ontwikkelingen en initiatieven. Participatie, integratie, sociale verbondenheid en actief burgerschap zijn daarbij centrale thema’s. Coproductie is de invalshoek die wij hanteren bij het smeden van coalities en samenwerkingsverbanden. Stichting iDb werkt nauw samen met de Politie en het Openbaar Ministerie en zet de sterke informatiepositie van de organisatie in om de effectiviteit van discriminatiebestrijding te vergroten.

Wij zijn een kleinschalige organisatie en willen ons binnen het krachtenveld onderscheiden door een laagdrempelige en toegankelijke inrichting van de antidiscriminatievoorziening, een effectieve afwikkeling van klachten, maatschappelijke betrokkenheid, een sterke informatiepositie en door een initiërende, ondersteunende en faciliterende inbreng binnen samenwerkingsverbanden.

Er zijn inhoudelijke en organisatorische verbindingen tussen de kerntaken aangebracht om synergievoordelen te behalen en het ondernemerschap te stimuleren.

 

De taken van de Senior Klachtbehandelaar B

 

 1. Het opvangen en afwikkelen van klachten, meldingen en informatievragen over discriminatie, ongelijke behandeling en uitsluiting.
 2. Informeren van cliënten en intermediairen zodat zij een afgewogen keuze kunnen maken over wat te doen bij ervaren en gesignaleerde discriminatie.
 3. Adviseren en ondersteunen van cliënten, conform een vastgesteld protocol, de kwaliteitscriteria van de sector en het dienstenmodel van de Stichting.
 4. Bemiddelen tussen cliënten en wederpartijen en, waar nodig, toepassen in interventie om de effectiviteit van de klachtbehandeling te vergroten.
 5. Het opbouwen en inzetten van netwerken en andere instrumenten om de toegankelijkheid van de klachtbehandeling te vergroten en meer te betekenen voor burgers die met discriminatie worden geconfronteerd.
 6. Vertalen van signalen uit meldingen en andere bronnen in passende interventietechnieken en – programma’s.
 7. Inspelen op relevante ontwikkelingen binnen de toegewezen gemeenten en versterking van de marktpositie en het profiel van de organisatie binnen de toegewezen gemeenten.
 8. Bewaken van de voortgang van werkplannen en een proactieve en doelgerichte opstelling om de realisatiekracht van de organisatie en coalities te versterken.
 9. Een positieve en constructieve inbreng ten behoeve van het intern functioneren van de organisatie en samenwerkingsverbanden.

 

Wat vraagt Stichting iDb

 

 1. Minimaal een HBO+ werk en –denkniveau.
 2. Kennis van relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop deze worden toegepast.
 3. Het kunnen vertalen van meldingen en klachten in concrete informatie- en adviesbehoefte en in gewenste interventies.
 4. Kennis van methoden en technieken op het gebied van interventie en preventie en vaardigheden om deze toe te passen.
 5. Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en planmatig kunnen werken.
 6. Dienstverlenend, accuraat, communicatief ingesteld, sociaal vaardig, doortastend en ambitieus.
 7. In staat om relevante aspecten van beleid te verbinden met de praktijk en doelen van de organisatie.
 8. In staat om op zowel strategisch als operationeel niveau succesvol te opereren.

 

Stichting iDb biedt

 

 • Een tijdelijk contract voor 32 uur per week, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de cao Sociaal Werk, schaal 9.
 • Een uitdagende en stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor professionele autonomie en ondernemerschap.

 

Bekijk pdf

 

 

Informatie en solliciteren

Een uitgebreide beschrijving van de functie kan worden opgevraagd via Aroena Moennalal, bureauorganisator, telefoon 070 302 86 86.
Voor aanvullende informatie over de functie kan telefonisch contact worden opgenomen met de directeur, Atlin Sandvliet.

U kunt uw sollicitatie sturen naar: Stichting iDb, t.a.v. de Sollicitatiecommissie, Postbus 598, 2501 CN Den Haag of amoennalal@stichtingidb.nl .
De ontvangst van de sollicitatiebrief wordt na ontvangst bevestigd.

In samenwerking met: