Eerste Signaleringsrapport

Eind november heeft Stichting iDb het Signaleringsrapport 2023 uitgebracht. Dit is een handig overzicht met cijfers, signalen en verhalen over discriminatiebestrijding in de regio Haaglanden en Hollands Midden. De data en verhalen kunnen ons als ADV, gemeenten binnen ons werkgebied, samenwerkingspartners en anderen helpen om tijdig en gericht beleid te ontwikkelen en uit te voeren om discriminatie te bestrijden en non-discriminatie en inclusie te bevorderen. Ook kunnen deze inzicht geven in de zorgen die leven onder burgers die zich niet gehoord voelen.

Stichting iDb wil de eigen informatiepositie inzetten om meer te kunnen betekenen voor lopende en nieuwe initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van non-discriminatie en inclusie. Met het oog hierop is het onze intentie om jaarlijks een of meerdere signaleringsrapporten uit te gaan brengen.

Cijfers

In dit eerste rapport wordt een overzicht gegeven van de in de periode januari tot en met oktober bij Stichting iDb geregistreerde voorvallen en incidenten. Ook zijn er in het signaleringsrapport eigen waarnemingen opgenomen.Het merendeel van de meldingen werd gedaan op grond van ras. Andere gronden waarover vaak meldingen zijn gedaan zijn: handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid, geslacht en godsdienst.

In de periode januari tot en met oktober van dit jaar heeft Stichting iDb in totaal 341 incidenten en voorvallen geregisteerd, 321 meldingen en 20 eigen waarnemingen. De registraties hadden betrekking op verschillende maatschappelijke tereinen(arbeidsmarkt; buurt/wijk; collectieve voorzieningen; commerciële dienstverlening; horeca/amusement; huisvesting; media/reclame; onderwijs; openbare ruimte/publiek domein; politie/OM/vreemdelingenpolitie; publieke/politieke opinie; privésfeer; sport/recreatie).

Signalen en verhalen

Onderstaande drie voorbeelden uit het rapport zijn opgehaald in respectievelijk Oestgeest, Katwijk en Midden-Delfland.

Discriminatie op grond van ras
Een melder heeft meerdere keren een vijandige bejegening meegemaakt in de supermarkt in de buurt. De melder heeft hierop een klacht ingediend bij de supermarkt, waarop goed gereageerd werd. De melder wilde zijn ervaring graag bij Stichting iDb geregistreerd zien en wilde informatie en advies ontvangen over wat te doen als het toch weer zou gebeuren. Stichting iDb registreerde de melding en adviseerde een eventueel volgende klacht schriftelijk in te dienen bij de betreffende supermarkt. Stichting iDb adviseerde daarnaast om, wanneer de reactie van de supermarkt vervolgens niet naar wens van de melder is en/of discriminerende incidenten plaats blijven vinden, opnieuw contact op te nemen met Stichting iDb om te bezien of een bemiddelingsproces ingezet kan worden.

Discriminatie binnen sport/recreatie
Een melder ervaart discriminatie wanneer er tegen het einde van een voetbalwedstrijd discriminerende opmerkingen over de huidskleur van een van de spelers uit zijn elftal worden geroepen door een supporter van de tegenpartij. Dit is volgens omstanders al meerdere malen gebeurd tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd heeft de melder de man gesproken, waarbij hij erkende zich racistisch te hebben uitgelaten. Bij meldingen van discriminatie bij (amateur)voetbal nemen wij contact op met de KNVB. Na afstemming met de melder is er in dit geval besloten dat de KNVB de melding oppakt.

Protest tegen de komst van een azc
In 2023 gaf de gemeente aan dat er plannen waren voor de komst van een azc voor 225 vluchtelingen op een bedrijventerrein vlakbij Den Hoorn. Bewoners gaven al snel aan de locatie ongeschikt te vinden, omdat deze zich vlak naast de snelweg én een woonwijk bevond. Later in het jaar kocht de gemeente het stuk grond voor meer dan 9 miljoen. Dit leidde tot stevige reacties. Buurtbewoners hadden al maanden geprotesteerd tegen deze keuze en voelden zich niet gehoord en betrokken in het besluitvormingsproces. Hun zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving blijven bestaan. Bovendien wordt het als pijnlijk ervaren dat er voor vluchtelingen wel een woonplek beschikbaar is, terwijl de woningnood momenteel hoog is.

Verschillende aanpakken

In het signaleringsrapport komt duidelijk naar voren hoe divers de gemeenten zijn die de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding aan onze stichting hebben toevertrouwd. Elke gemeente kiest voor een eigen aanpak om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. De thema’s en casussen die spelen in de verschillende gemeenten hebben vaak raakvlakken, vaak ook zijn ze uniek. Door de bijbehorende cijfers, verhalen en aanpakken in één publicatie weer te geven, geeft dit een goed totaalplaatje van wat er in het afgelopen jaar heeft gespeeld en welke handvatten stichting iDb kan bieden.

Bekijk het Signaleringsrapport 2023Download hier het Signaleringsrapport 2023