Lees voor

iDb initieert en participeert in verschillende projecten die te maken hebben met het bevorderen van een inclusieve samenleving en het bestrijden van discriminatie.

Project Signaleringspunt

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert Stichting iDb in nauwe samenwerking met belangenorganisaties, zelforganisaties en maatschappelijke organisaties laagdrempelige signaleringspunten waar getrainde vrijwilligers meldingen kunnen opvangen, algemene informatie kunnen verstrekken en door kunnen verwijzen naar Stichting iDb. In de gemeente Gouda is inmiddels een start gemaakt met dit project.

Wil je meer weten over dit project, neem contact met ons op.

Project Regionale rapportage discriminatie

Jaarlijks publiceert elke antidiscriminatievoorziening cijfers over discriminatie als onderdeel van een landelijk project, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van dit project is om gemeenten, politie en andere partijen met interventiebevoegdheid optimaal te informeren over discriminatie en concrete handreikingen te bieden voor de aanpak ervan.

Wil je meer weten over dit project, neem contact met ons op.

Digitaal bulletin

Een aantal keer paar jaar verzorgd Stichting iDb een digitale nieuwsbrief.
Meer lezen en aanmelden voor de nieuwsbrief

In samenwerking met: