PERSBERICHT
Den Haag, 1 juli 2022

Vandaag start de campagne ‘Sterke sociale basis voor non-discriminatie en inclusie’ via het online platform Leideninclusief.nl. Met deze publiekscampagne laat de gemeente zien dat zij een duidelijke lijn trekt tegen discriminatie en uitsluiting. Discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, handicap en chronische ziekte of wat voor grond dan ook wordt niet geaccepteerd. In een serie van in totaal vier video’s vertellen Leidenaren over hoe zij hun stad ervaren. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat doe ik zelf om van Leiden een open, veilige en inclusieve stad te maken? Deze zogeheten Leidse “sleutelfiguren” delen hun verhaal en roepen anderen, die ook van hun stad houden, op om zich óók uit te spreken. De campagne is ontwikkeld door Stichting iDb, het lokale antidiscriminatiebureau, en wordt zichtbaar op posters in de stad, via sociale media en via Leideninclusief.nl.


#Leideninclusief.nl
Leideninclusief.nl is onderdeel van het programma ‘Exclusief voor Inclusief’. Samen met lokale partners Incluzio Leiden, Leids Steunloket Migranten, Leyden Academy, Moskee Mimar Sinan, Radius, Stichting BuZz, Sociaal wijkteam Leiden, Stichting Guney en de gemeente Leiden draagt de stichting via het online platform uit, dat er op verschillende fronten en op verschillende niveaus succesvolle initiatieven worden ontplooid om van Leiden een open, veilige en inclusieve stad te maken. Met deze voorbeelden uit de praktijk wil Stichting iDb iedereen stimuleren om zich aan te sluiten en het vertrouwen in de kracht van de stad versterken.

en wat is jouw verhaal?
Leidenaren nodigen stadsgenoten uit om via de campagne ‘Sterke sociale basis voor non-discriminatie en inclusie’zich uit te spreken over wat nodig is om van Leiden een veilige en inclusieve stad te maken waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Zo hebben Jacintha Groen, Brahim Lakhal, Taz Smit en Tom Oomen zich aangesloten bij de campagne. De maand juli staat in het teken van hun persoonlijk verhaal.

Campagne Leideninclusief.nl

Bekijk dit bericht als pdf


Einde bericht

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de lancering van het platform Leideninclusief.nl kunt u contact opnemen met Vanessa van Spronsen, via vvanspronsen@stichtingidb.nl of 070 3028686.