Lees voor

Stijging geregistreerde discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en geslacht

Op donderdag 23 april brengt Stichting iDb het rapport Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Middenuit. In de monitor, die gelijktijdig wordt uitgebracht met het landelijk rapport Discriminatiecijfers 2019, wordt gerapporteerd over de discriminatie-incidenten die door de Politie, Stichting iDb en de discriminatievoorziening Den Haag Meldt zijn opgevangen en behandeld. Er wordt ook inzicht verschaft in de zaken die inwoners van de gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden in 2019 ter beoordeling hebben voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Omdat het maatschappelijk ongenoegen over de multiculturele samenleving vaak een aanjager is van incidenten en voorvallen waarbij discriminatie wordt ervaren, is in de monitor ook aandacht besteed aan klachten en meldingen waarbij dit thema een rol speelde.

Uit het totaal van de klachten en meldingen in alle 28 gemeenten van de regio’s Haaglanden en Hollands Midden blijkt dat er in 2019 sprake was van een lichte stijging ten opzichte van 2018. In 2018 hebben Stichting iDb, de Politie en Den Haag Meldt in totaal 1.198 discriminatie-incidenten geregistreerd. In 2018 ging het nog om 1.135klachten en meldingen, een toename van 5%. Van deze incidenten was ongeveer een kwart gericht tegen medewerkers met een publieke taak, zoals politieagenten en bijzondere opsporingsambtenaren.

Een opmerkelijk verschil ten opzichte van de cijfers van 2018is de daling van het aantal geregistreerde klachten en meldingen over discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Evenals in voorgaande jaren was discriminatie op deze gronden verreweg de meest voorkomende vorm van discriminatie. In 2019 was er qua aantal maar ook in procentueel opzicht wel sprake van een daling. Dit gold ook voor discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte. De stijging die in 2017 en 2018 was gesignaleerd heeft zich in 2019 niet voortgezet.

Toename van het aantal geregistreerde klachten en meldingen was te zien bij discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en seksuele identiteit. Deze stijging is vooral te zien bij de incidenten die de Politie in 2019 had geregistreerd. Ruim een kwart van incidenten die de Politie registreerde betrof discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Ook de stijging van discriminatie op grond van geslacht is opmerkelijk. Hierbij moet worden vermeld dat het in enkele gevallen ging om discriminatie waarmee transgenders werden geconfronteerd.

Monitor Discriminatie 2019 kan hier worden gedownload

In samenwerking met: