Lees voor

Jaarlijks publiceert Stichting iDb de Monitor Discriminatie. De Monitor geeft een beeld van de meldingen over ervaren discriminatie in Haaglanden & Hollands Midden.

 

Op 13 mei jl. heeft Stichting iDb in samenwerking met de politie de Monitor Discriminatie 2016 uitgebracht. Dit rapport is gelijktijdig gepubliceerd met het landelijke rapport. Hierin wordt eveneens aandacht besteed aan de omvang van discriminatie naar onder andere discriminatiegronden en maatschappelijke terreinen die daarbij een rol spelen. Op het landelijke niveau is het aantal meldingen, dat door de politie is geregistreerd, aanzienlijk gedaald (21% ten opzichte van 2015). De cijfers van de Anti Discriminatie Voorzieningen zijn gestegen met 4% en bij het College voor de Rechten van de Mens is een sterke stijging van 10% te zien. Deze cijfers wijken daarmee af van de ontwikkeling bij de politie.

Het gehele rapport lees je hier.

 

Landelijke discriminatiecijfers
Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding is lid van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. Discriminatie-ervaringen die worden gemeld bij Stichting iDb worden ook in landelijke rapportages opgenomen. De meest recente landelijke rapportages zijn het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2016 en het factsheet Meldingen Discriminatie 2016. Op de website discriminatie.nl staat de rapportages van de andere regio’s.

In samenwerking met: