Lees voor

Op initiatief van Lidie Voorend, voorheen raadslid voor de SP, is afgelopen jaar door de gemeenteraad besloten om een kunstwerk met de tekst van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet te laten maken. Donderdag 14 december is het kunstwerk onthuld.

 

Het kunstwerk Artikel 1 hangt in de hal van het gemeentehuis. Het hangt in het verlengde van de zichtlijn vanaf de hoofdingang. Deze lange recht gang loopt langs de balies, het Serviceplein, het CJG en het Werkcafé.

 

Grondrechten
Het kunstwerk bestaat letterlijk uit de tekst van Artikel 1 van de Grondrechten uit de Nederlandse Grondwet. De klassieke Grondrechten bieden burgers bescherming tegen optreden van de overheid. Onder meer het recht van vrije meningsuiting valt hieronder. De sociale Grondrechten leggen vast dat de overheid voor burgers moet zorgen.

 

Tekst Artikel 1
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’