Lees voor

Heeft u een klacht met betrekking tot de verplichting van het coronatoegangsbewijs (CTB)?
U staat hierin niet alleen. De antidiscriminatievoorzieningen in Nederland krijgen veel meldingen binnen van mensen die zich zorgen maken over het coronatoegangsbewijs en zich afvragen of dit discriminatie is.

Wat kunnen wij doen?

Stichting iDb signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden. Dit doen wij onder andere door middel van klachtbehandeling, advies en voorlichting. Klachtbehandeling vindt plaats op de gronden die zijn uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en aanverwante wetten zoals de leeftijdswet (WGBL) en de handicapwetgeving (WGBH/CZ).

Discriminatie op basis van een van de wettelijke gronden (zoals handicap/chronische ziekte, godsdienst en levensovertuiging) zijn dus te behandelen vanuit de gelijkebehandelingsregelgeving. Veel meldingen die te maken hebben met de huidige Corona-maatregelen zijn echter (nog) niet te behandelen met de bovengenoemde AWGB, omdat er bij deze meldingen geen sprake is van discriminatie op de aan de AWGB verbonden gronden. Deze meldingen hebben bijvoorbeeld meer betrekking op andere grondrechten en kunnen dus alleen vanuit die invalshoeken benaderd worden.

Onlangs deed de rechtbank in Den Haag uitspraak over de rechtmatigheid van het coronatoegangsbewijs. Volgens de rechter is het vragen naar het coronatoegangsbewijs niet in strijd met het discriminatieverbod, omdat het voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt: iedereen heeft met de QR-code toegang tot de locaties waar het bewijs wordt gevraagd. Bovendien kunnen mensen zelf kiezen of ze zich willen laten vaccineren, of met een negatief testbewijs ergens naar binnen willen. De volledige uitspraak kunt u hier vinden.

Helaas betekent dit dat Stichting iDb niet in alle gevallen juridische mogelijkheden heeft om uw klacht te kunnen behandelen. Toch registreren wij graag uw melding.

Waarom toch melden?

Het is belangrijk om gevallen en gevoelens van discriminatie op dit gebied te blijven melden. Samen met andere antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke organisaties houden wij deze meldingen bij en delen wij de zorgen die wij ontvangen zo goed mogelijk met andere (overheids)organisaties. We gaan gesprekken aan met de betrokken overheidsorganisaties om klachten te delen en te bespreken.

Ten slotte, elke melding is specifiek en uniek, wat vraagt om maatwerk. Bovendien is dit een gebied dat zich continu ontwikkelt, ook in regelgeving. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten dat u ons altijd kunt benaderen met aanvullende vragen en uw feedback. We denken graag met u mee over de weg die u kunt bewandelen wanneer u concreet iets zou willen ondernemen.

Indien u na het lezen van de discriminatiegronden die zijn uitgewerkt in de regelgeving vindt dat één daarvan op u van toepassing is, vragen wij u om dit te vermelden in het contact met ons.

Wilt u een klacht indienen, die door ons in behandeling wordt genomen? Klik dan hier voor het klachtenformulier.

Wilt u alleen een melding of registratie maken? Klik dan hier voor het meldingsformulier.

In samenwerking met: