Een prijs voor toegankelijkheid, inclusie, gastvrijheid en beeldvorming

Op 1 juni is de Onbeperkt070 prijs uitgereikt. Deze prijs gaat jaarlijks naar initiatieven en ideeën van personen en organisaties in Den Haag die het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van personen met een beperking kunnen verbeteren. Toegankelijkheid, inclusie, gastvrijheid en beeldvorming zijn belangrijke toetsingscriteria. Met het bedrag dat bij de prijs hoort kunnen de kosten van het initiatief of idee volledig of gedeeltelijk worden betaald.

In 2023 is de eerste prijs uitgereikt aan het initiatief ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’. De prijs zal worden gebruikt om het NAH paspoort te ontwikkelen en trainingen te verzorgen zodat personen met een niet aangeboren hersenletsel beter in staat zullen zijn om hun onzichtbare beperkingen en eventuele behoefte aan hulp in lekentaal duidelijk te maken. Dit is van belang voor de communicatie met de naaste omgeving, zorgverleners en begeleiders.

De tweede prijs is gegaan naar Grand Plage, een strandpaviljoen in Scheveningen waar mensen met een beperking al gebruik kunnen maken van een aangepaste strandrolstoel. Grand Plage wil een unit voor een toegankelijk toilet met kleedkamer realiseren en deze beschikbaar stellen voor gasten en passanten, ongeacht hun woonplaats. Het geldbedrag voor deze prijs, € 2.500, is ter beschikking gesteld door stichting Vrienden van Voorall. Stichting iDb steunt De Vrienden van Voorall.

De tweede prijs is ook belangrijk voor andere 070 gemeenten

Het initiatief van Grand Plage voldoet aan de belangrijkste van de drie voorwaarden die De Vrienden van Voorall aan de genomineerde initiatieven en ideeën had gesteld, namelijk óók toegankelijk voor inwoners uit de andere 070 gemeenten. Hierbij gaat het om de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De andere twee voorwaarden liggen in het verlengde van de intentie van De Vrienden van Voorall om initiatieven te ondersteunen die zich inzetten voor de toegankelijkheid van voorzieningen binnen de gehandicaptenzorg voor personen met een migratieachtergrond en voor het vinden, binden en boeien van vrijwilligers met een migratieachtergrond.

Wat doet Stichting iDb voor mensen met een beperking of chronische ziekte?

Personen die discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte ervaren of signaleren kunnen bij Stichting iDb terecht voor informatie en advies. De klachtbehandelaars bij de stichting kunnen ook ondersteuning bieden wanneer er kan worden bemiddeld tussen partijen en wanneer de zaak, ter beoordeling, wordt voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Stichting iDb verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten over wetgeving op het gebied van gelijke behandeling, over de werking van de antidiscriminatievoorziening en over hoe te handelen bij ervaren en gesignaleerde discriminatie. Professionals die behoefte hebben aan kennis en deskundigheid om discriminatie en sociale uitsluiting bespreekbaar te maken en maatwerk om effectief te kunnen opereren, kunnen ook terecht bij iDb.

Meer weten?

Neem contact op met Jessica Berkelaar, via 070 302 86 86 of via jdeykerhoff@stichtingidb.nl.