Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige
en inclusieve samenleving.

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Actueel

Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Zaterdag 18 november komt de Sint in gezelschap van de Pieten weer in het land. Het figuur Zwarte Piet is een complex en gevoelig onderwerp. Sommigen beschouwen het als een onschuldige traditie, terwijl anderen het als kwetsend en racistisch ervaren.

Stichting iDb zet zich voor een Sinterklaasfeest dat een feest voor allen is.

Lees meer
Vanaf januari wordt het melden van discriminatie makkelijk gemaakt

Vanaf januari wordt het melden van discriminatie makkelijk gemaakt

Stichting iDb heeft samen met de andere Antidiscriminatievoorzieningen hét landelijk meldpunt Discrminatie.nl opgezet. Hierdoor wordt het mogelijk om inwoners van de verschillende gemeenten beter te informeren over waarom en hoe zij discriminatie kunnen melden. De mogelijkheden om te melden worden aanzienlijk verbeterd en binnengekomen meldingen kunnen, door de technische verbeteringen, sneller worden opgepakt. De medewerkers van Stichting iDb blijven de meldingen uit de regio Haaglanden en Hollands Midden behandelen. Zij zorgen...

Lees meer
Signaleringsrapport 2023

Signaleringsrapport 2023

Eerste Signaleringsrapport Eind november heeft Stichting iDb het Signaleringsrapport 2023 uitgebracht. Dit is een handig overzicht met cijfers, signalen en verhalen over discriminatiebestrijding in de regio Haaglanden en Hollands Midden. De data en verhalen kunnen ons als ADV, gemeenten binnen ons werkgebied, samenwerkingspartners en anderen helpen om tijdig en gericht beleid te ontwikkelen en uit te voeren om discriminatie te bestrijden en non-discriminatie en inclusie te bevorderen. Ook kunnen deze inzicht geven in de zorgen die...

Lees meer
Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Zaterdag 18 november komt de Sint in gezelschap van de Pieten weer in het land. Het figuur Zwarte Piet is een complex en gevoelig onderwerp. Sommigen beschouwen het als een onschuldige traditie, terwijl anderen het als kwetsend en racistisch ervaren.

Stichting iDb zet zich voor een Sinterklaasfeest dat een feest voor allen is.

Lees meer

Onze opvatting over discriminatiebestrijding

Een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en te versterken en om de onderlinge verhouding binnen de samenleving te bevorderen.

Omdat het voorkomen en bestrijden van discriminatie een gebundelde aanpak vereist werken wij nauw samen met groepen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en anderen die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie.

Ons werk

Wij adviseren en ondersteunen individuele personen en organisaties kosteloos bij ervaren en gesignaleerde discriminatie. Dit doen wij binnen het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en volgens de kernwaarden van onze organisatie. De primaire taken op het gebied van discriminatiebestrijding zijn geclusterd binnen de basisvoorziening.

Bij het uitvoeren van de primaire taken stemmen wij af op lokale ontwikkelingen, lopende initiatieven en op speerpunten van het overheidsbeleid. Dit flankerend aanbod wordt uitgevoerd binnen programma’s, projecten en activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op positieve krachten binnen de samenleving.

 

Werkgebied