LET OP! Stichting iDb is woensdagmiddag 29 november 2023 tijdelijk niet bereikbaar (tussen 16:00-17:00 uur).

Wegens verplicht onderhoud aan de installaties om de werking van de diensten te kunnen blijven garanderen, zal onze organisatie helaas niet bereikbaar zijn tussen 16:00-17:00 uur.

Dit betekent dat je tot 16:00 uur en na 18:00 uur weer een melding van discriminatie via onze website kunt plaatsen. Ook kan je tot 16:00 uur een telefonische melding van discriminatie doen.

Bedankt voor het begrip.

Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige
en inclusieve samenleving.

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Actueel

Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Zaterdag 18 november komt de Sint in gezelschap van de Pieten weer in het land. Het figuur Zwarte Piet is een complex en gevoelig onderwerp. Sommigen beschouwen het als een onschuldige traditie, terwijl anderen het als kwetsend en racistisch ervaren.

Stichting iDb zet zich voor een Sinterklaasfeest dat een feest voor allen is.

Lees meer
Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Intocht Sinterklaas: Zaterdag 18 november

Zaterdag 18 november komt de Sint in gezelschap van de Pieten weer in het land. Het figuur Zwarte Piet is een complex en gevoelig onderwerp. Sommigen beschouwen het als een onschuldige traditie, terwijl anderen het als kwetsend en racistisch ervaren.

Stichting iDb zet zich voor een Sinterklaasfeest dat een feest voor allen is.

Lees meer
iDb sluit zich aan bij Onbeperkt070

iDb sluit zich aan bij Onbeperkt070

Een prijs voor toegankelijkheid, inclusie, gastvrijheid en beeldvorming Op 1 juni is de Onbeperkt070 prijs uitgereikt. Deze prijs gaat jaarlijks naar initiatieven en ideeën van personen en organisaties in Den Haag die het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van personen met een beperking kunnen verbeteren. Toegankelijkheid, inclusie, gastvrijheid en beeldvorming zijn belangrijke toetsingscriteria. Met het bedrag dat bij de prijs hoort kunnen de kosten van het initiatief of idee volledig of gedeeltelijk worden betaald. In...

Lees meer
Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022

Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022

Discriminatie Monitor 2022Op 25 april heeft Stichting iDb de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022 uitgebracht. De monitor is gelijktijdig uitgebracht met het landelijk rapport Discriminatie 2022 en 9 andere regionale rapporten. In de monitor zijn gegevens verwerkt van Stichting iDb, de Politie, Den Haag Meldt en het College voor de Rechten van de Mens. Aard en omvang De cijfers geven inzicht in de aard en omvang van de geregistreerde discriminatie in alle gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden....

Lees meer

Onze opvatting over discriminatiebestrijding

Een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en te versterken en om de onderlinge verhouding binnen de samenleving te bevorderen.

Omdat het voorkomen en bestrijden van discriminatie een gebundelde aanpak vereist werken wij nauw samen met groepen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en anderen die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie.

Ons werk

Wij adviseren en ondersteunen individuele personen en organisaties kosteloos bij ervaren en gesignaleerde discriminatie. Dit doen wij binnen het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en volgens de kernwaarden van onze organisatie. De primaire taken op het gebied van discriminatiebestrijding zijn geclusterd binnen de basisvoorziening.

Bij het uitvoeren van de primaire taken stemmen wij af op lokale ontwikkelingen, lopende initiatieven en op speerpunten van het overheidsbeleid. Dit flankerend aanbod wordt uitgevoerd binnen programma’s, projecten en activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op positieve krachten binnen de samenleving.

 

Werkgebied